حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


ناصر خاجی
معاون پژوهشی


مسعود سلطانی محمدی
معاون آموزشی


امیررضا ممدوحی

مدیران گروه‌ها


مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
راه و ترابری


ابوالفضل حسنی
سازه‌های هیدرولیکی


ناصر خاجی
سازه‌های دریایی


مهدی شفیعی فر
برنامه‌ریزی حمل و نقل


محمود صفارزاده
خاک و پی


احمدعلی فخیمی
مهندسی سازه


حمید محرمی
مهندسی محيط زيست


نادر مختارانی
مهندسي آب


فرزین نصیری صالح