فهرست مجلات


 

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اشاعۀ نتایج فعالیت‌های پژوهشی و انتقال موثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ، لازم است اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای تهیه و درج مقالات علمی - پژوهشی در رشته تخصصی خود در مجلات معتبر علمی - پژوهشی زیر اقدام نمایند.

  1. لیست مجلات JCR سال 2015
  2. فهرست مجلات کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  3. فهرست نشريات معتبر نمايه شده در پايگاه ISC
  4. ليست مجلات JCR سال 2014 به همراه
  5. فهرست مجلات ممنوعه دانشگاه
  6. فهرست نشريات نامعتبر خارجي
  7. فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  8. فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تذکر: مجلاتی که در لیست مجلات ممنوعه قرار دارند حتی اگر در ليست مجلات JCR باشند مورد قبول اين دانشگاه نيستند.