جدیدترین اخبار
اطلاعیه کتابخانه مرکزی درخصوص دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی HeinOnline
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی HeinOnline برقرار گردیده است 19آذر1396
اطلاعیه راه اندازی سامانه ژورنال یاب
راه اندازی سامانه ژورنال یاب
سامانه ژورنال یاب با هدف کمک به پژوهشگران در یافتن ژورنال مناسب و معتبر ایرانی جهت انتشار مقاله توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری راه اندازی شده است 14آذر1396
اطلاعیه مراحل تسویه حساب
مراحل تسویه حساب دانش آموختگان در کتابخانه مرکزی
مراحل تسویه حساب دانش آموختگان در کتابخانه مرکزی به شرح زیر می‌باشد. 14آذر1396