متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده، رشته مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده، رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: میلاد محمود زاده
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر ارتباطات آنلاین از طریق وب سایت بر اثربخشی بازاریابی آنلاین: بررسی نقش شاخص رضایت مشتریان و اعتماد الکترونیکی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر فرشته منصوری
2- استاد مشاور: دکتر پرویز احمدی
3-استاد داور داخلی: دکتر امیر محمد کلابی
4-استاد داور خارجی: دکتر سید مجتبی محمودزاده
5-نماینده تحصیلات تکمیلی:دکتر امیرمحمد کلابی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: یکشنبه 1397/12/26ساعت 09:00
25 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 82