افراد


 

 • شمسی اسماعیل‏پور
 • مسئول دفتر
 • 3025
 • یلدا پدرام
 • کارشناس پذیرش های آزمونی
 • 3062
 • یحیی رافعی
 • کارشناس امور قراردادهای آموزشی
 • 3184
 • فرهاد علینقی
 • رییس اداره پذیرش‌های آزمونی
 • 3219
 • محب محجوبی اسکویی
 • کارشناس امور پذیرش های غیرآزمونی (برگزیدگان علمی- انتقال خارج به داخل- دانشجویان غیرایرانی و ...)
 • 4153
 • مهسا مهری
 • کمک کارشناس پذیرش های آزمونی
 • 3061