متن کامل خبر


 
انتشار دوازدهمین و سیزدهمین شماره‌های دوفصلنامه پژوهش‌های باستان شناسی

خلاصه خبر: دوازدهمین و سیزدهمین شماره‌های دوفصلنامه پژوهش‌های باستان شناسی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی با استفاده از کاغذ نیشکر، چاپ و منتشر شد.

الگوهای استقراری دوره اشکانی دشت نهاوند،گونه‌شناسی و تحلیل موضوعی سنگ نگاره‌های قصر قند بلوچستان ایران، ارزیابی مجدد کارکرد و گاه‌نگاری گنبد جبیله کرمان به همراه گزارشی کوتاه ار عمارت موسوم به تپه زاغه شهرستان رومشگان استان لرستان از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر‌مسئولی حسین ناصری و سردبیری حمید خانعلی در 254 صفحه در نانوکاغذ که از زباله نیشکر تهیه می‌شود، منتشر شده است.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بارگذاری خواهد شد.

1 مهر 1397 / تعداد نمایش : 682