کتاب‌ها


 

ایمنی در آزمایشگاه بخصوص ایمنی زیستی(بیولوژیک) یکی از مباحثی است که اهمیت آن روز افزون بوده و از طرف سازمان جهانی بهداشت(WHO)به شدت و بطور جدی پشتیبانی می گردد.

سازمان انتقال خون ایران که همواره با مبحث آلودگی های ویروسی بخصوص ویروس های قابل انتقال از خون روبرو بوده است، از آغاز فعالیت خود نسبت به این موضوع حساس بوده و سعی نموده است که در هرگونه فعالیتی در این زمینه پیشقدم باشد.
انتخاب آزمایشگاه های این مرکز از طرف کمیته ملی بهداشت کشور بعنوان"آزمایشگاه نمونه" و معرفی به کارشناسان WHO (در سال 2006)که بمنظور اجرای کارگاه Biosafety & Biosecurity به ایران سفر کرده بودند گواهی بر این ادعا است.
در همین راستا امید است که ترجمه دستورالعمل ایمنی زیستی در آزمایشگاه توسط تعدادی از کارشناسان ارشد ما و با نظارت و همکاری یکی از افراد صاحب نظر و استاد این سازمان در این زمینه ،بتواند مورد استفاده کلیه همکاران فعال در آزمایشگاه های روتین، تحقیقاتی و تشخیصی در سراسر کشور قرار گرفته و قدم کوچکی در جهت حفظ سلامت و ایمنی هر چه بیشتر این عزیزان باشد.