سفارشات


 

وظیفه گروه سفارشات سفارش و تهیه منابع اطلاعاتی ازجمله کتاب، نشریه، بانک‌های اطلاعاتی، منابع دیداری و شنیداری داخلی و خارجی، تأمین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. امورمختلف در این گروه به شرح زیر انجام می شود.

بخش سفارش کتاب

bulletسفارش کتاب و منابع دیداری شنیداری

سفارش کتاب بنا به درخواست عضو هیات علمی در فرم‌های مخصوص ثبت و از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به کتابخانه اعلام و سفارش انجام می شود.
یکی از شرایط دریافت درخواست‌ها همخوانی داشتن سفارش با رشته تحصیلی متقاضی می باشد. در فرم مخصوص سفارش حتما نام ناشرو سال مورد نظر ذکر شود چون سال ویرایش بسیار اهمیت دارد زیرا ممکن است ویرایش‌های قبلی یک کتاب در کتابخانه وجود داشته باشد، ودر صورت عدم درج تاریخ، بعنوان کتاب تکراری محسوب می شود کتابخانه نیزازتهیه کتاب‌های تکراری معذور است.
ازشرایط دیگرسفارش، موجود نبودن کتاب در کتابخانه را می‌توان نام برد.

bulletسفارش نشریات فارسی:

نشریات فارسی به صورت الکترونیکی تهیه می شود و در بخش اطلاع رسانی قابل ارائه است. علاوه بر نشریات الکترونیکی در صورت نیاز به نشریات چاپی که فاقد نسخه الکترونیکی هستند می توان از طریق تکمیل فرم‌های مخصوص، نشریات فارسی را درخواست کرد نشریاتی که جنبه علمی پژوهشی داشته باشد و از نظر وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای اعتبار علمی باشد تهیه خواهد شد.

bulletسفارش نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین:

پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات لاتین به صورت الکترونیکی پس از تایید کمیته تامین منابع اطلاعاتی دانشگاه تهیه می شوند. نشریات علمی تخصصی در تمام زمینه‌های موضوعی را می توانید از میان این نشریات که تعداد قابل ملاحظه ایست، بیابید.

bullet اهدا و مبادله منابع اطلاعاتی:

الف- دریافت منابع اهدایی: ابتدا فهرست کلیه منابع اطلاعاتی بر اساس مشخصات کامل منبع شامل عنوان، نویسنده‌، سال نشر دریافت می شود. منابع مورد نیاز از لیست انتخاب شده و موارد منتخب بدون قید و شرط به همراه تکمیل فرم اهدا ء کتاب از جانب اهدا کننده، دریافت می شود. کتابخانه مرکزی مجاز است موارد غیر منتخب را نیز با توافق و رضایت سازمان یا شخص اهدا کننده در اختیار سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردهد، در این صورت کتابخانه مرکزی ملزم به تهیه لیست این نوع منابع نیست .
ب- اهدای منابع اطلاعاتی مازاد: کلیه منابع مازاد که مهر کتابخانه به آنها نخورده است در سالن مطالعه آزاد کتابخانه داخل قفسه های کتاب در معرض اهدا قرار می گیرد.

چنانچه منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در کتابخانه موجود نباشد، کاربران می‌توانند با تکمیل فرم سفارش مقاله در صفحه اول پورتال کتابخانه مرکزی نسبت به درخواست منبع اقدام کنند. این منابع شامل مقاله فارسی، مقاله لاتین و فصل‌هایی از کتاب و .... می باشد.