خدمات فنی


 

هدف اصلي سازماندهی، برقراری نظمی است که به کمک آن مراجعه‌کننده بتواند به سهولت منبع اطلاعاتی مورد نیاز خود را از ميان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بيابد. کليه اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع کتابخانه وظیفه بخش سازماندهی می باشد.

bullet وظایف

در این بخش منابع اطلاعاتی (فیزیکی و الکترونیکی) گردآوری شده، مورد بررسی تحليلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بين المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندی (بر اساس نظام جهانی LC) و آماده‌سازی می شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) است.

 • سازماندهی کتاب های فارسی و عربی
 • سازماندهی کتاب های لاتين
 • سازماندهی پایان نامه ها
 • تسویه حساب فارغ التحصیلان

که امور زیر را در بر می‌گیرد:

 • ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه
 • فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC ) و قوانین انگلو آمریکن.
 • آماده سازی منابع
 • دیجیتال سازی منابع الکترونیکی
 • اصلاحات کتاب های ارجاعی از بخش امانت و مرجع
 • انتقال اطلاعات منابع اطلاعاتی به بانك اطلاعات كتابخانه مرکزی
 • سازماندهی و کنترل کتابخانه های اقماری دانشگاه (دانشکده علوم انسانی، کشاورزی، منابع طبیعی، هنر، پژوهشکده اقتصاد)
 • چک کردن کل رکوردها در برنامه و رفع اشکال آنها
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
 • سازماندهی و دیجیتال سازی پایان نامه ها

bullet مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی

 • فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • پایگاه مستندات پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • وب سایت کتابخانه بریتانیا
 • وب سایت دانشگاه های آمریکا
 • گسترش های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • National Union Catalogue (NUC)
 • Library of Congress Classification web (LCC: Online)
 • Library of Congress Subject Headings (LCSH)