سایت‌های مفید


 

bulletسایت‌های داخلی


bulletسایت‌های خارجیbulletانتشارات و کتابفروشی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ردیف عنوان
۱ سایت فروش کتاب دانشگاه زنجان
https://pub.znu.ac.ir/
۲ فروش کتاب انتشارات دانشگاه صنعتی قم
https://digitallib.qut.ac.ir/
خرید نسخه الکترونیکی کتب فوق از طریق وبسایت https://taaghche.com/ با جستجوی عبارت " انتشارات دانشگاه صنعتی قم" امکانپذیر است.
۳ سایت انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
https://isbaq.ir/
۴ سامانه سفارش اینترنتی کتب انتشارت دانشگاه علامه طباطبائی
https://book.atu.ac.ir
امکان سفارش و خرید نسخه الکترونیکی برخی از کتابهای این انتشارات از طریق سامانه همراه علم ( بوکت) به نشانی https://mybooket.com/ و همچنین موسسه نشر معارف ( پاتوق) به نشانی https://patogh.mobi/ فراهم شده است.
۵ فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات دانشگاه بیرجند
https://press.birjand.ac.ir/
۶ سایت فروش اینترنتی کتاب دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
http://shop.nit.ac.ir/index.php
۷ سامانه فروش الکترونیکی کتب اعضای هیات علمی انتشارات دانشگاه الزهرا(س)
https://book.alzahra.ac.ir/
۸ کتابخانه دیجیتال شورای هماهنگی مواد مخدر
http://lib.dchq.ir/
۹ سامانه دسترسی به لیست کتب های منتشره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
http://book.azaruniv.ac.ir/
۱۰ نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
https://press.scu.ac.ir/