جدیدترین اخبار
تمدید کارگاه‌های آبان ماه 1398
زمان برگزاری کارگاه‌های آبان ماه 1398 به مدت دو هفته تمدید شد. 30آبان1398
کارگاه آموزشی مدلسازی عامل‌ بنیان (Agent Based) با استفاده از نرم‌افزار Anylogic
کارگاه آموزشی مدلسازی عامل‌ بنیان (Agent Based) با استفاده از نرم‌افزار Anylogic 7آبان1398
کارگاه آموزشی Anylogic و کاربرد پویایی سیستم‌ها در مدیریت منابع آب
کارگاه آموزشی Anylogic و کاربرد پویایی سیستم‌ها در مدیریت منابع آب 7آبان1398