En
 • دکتری (1365)

  مهندسی شیمی

  پلی تکنیک بخارست، رومانی

 • تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها
 • متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها
 • جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • کارشناسی ارشد
   طرح راکتور پیشرفته (3 واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآیند

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   طراحي راكتورهاي صنعتي و ويژه (3 واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآيند
  • فاطمه , اکتفا
  • 1396
   ابراهیمی راد, فاطمه
   بررسي اثر اسيديته پايه هاي آلومينا سيليكايي بر عملكرد كاتاليست هيدروژن زدايي اكسايشي پروپان
  • 1396
   تیموری, سیده مریم
  • 1396
   جبارزاده, مریم
  • 1393
   میرزائی, مریم
   سنتز گرافن و مطالعه تجربي و تئوري فرايند ايجاد نانوحفره در آن جهت ساخت غشاي گرافني به منظور جداسازي هليوم از گاز طبيعي
  • 1394
   کازرونی, حسین
  • 1395
   اخگر, سحر
  • 1395
   موسوی, حدیث
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است