مدیریت‌ها


 
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه

با توجه به اینکه ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل در مسیر پژوهش محور شدن محیط دانشگاهی در چشم انداز دانشگاه تربیت مدرس ترسیم شده است ، مدیریت پژوهش و امور آزمایشگاهها می کوشد در راستای تولید علم نافع با رعایت عدالت و کرامت انسانی، تمرکز بر قابلیت ها و پتانسیل بالقوه و بالفعل اعضای هیئت علمی خود بتواند جایگاه شایسته و بایسته هر یک از گروه های علمی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی کسب شود.

مدیریت کتابخانه مرکزی
مدیریت کتابخانه مرکزی

نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده.شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی.

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و کشاورزی کشور در مرداد ماه 1370 ایجاد شد. این مدیریت به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی ـ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری، پروژه‌های تحقیقاتی ملی، انعکاس این نیازها به معاونین پژوهشی و اساتید دانشکده‏‌ها ، انجام وظیفه می‌کند.

انتشارات دانشگاه
انتشارات دانشگاه

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فعالیت‌های تخصصی خود را از سال 1366 در زمینه چاپ و انتشار منابع علمی ـ تخصصی تألیفی و ترجمه‌ای حوزه‌های مختلف علوم از جمله علوم ‌انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی آغاز کرده است. این مرکز همچنین از طریق سیاست‌گذاری‌های شورای نشر و شورای مجلات که اعضای آن از فرهیختگان علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزیده می‌شوند، نسبت به ارزیابی و تدوین آئین‌نامه‌های کتاب و مجلات اقدام می‌نماید.